ספרי ילדים

"אין העולם מתקיים אלא על הבל פיהם של תינוקות של בית רבן"