ספר המידות למבוגרים

הספר שעוזר לך להיות טוב יותר

בספר זה מפורטות כלל מידות האדם. המידות הטובות, המעלות הנלוות לבעליהן, וכיצד רוכשין אותן, ולעומתן המידות הרעות, הנזק העלול להגיע לבעליהן, וכיצד ניצולים מהן.
פירוט כל מידה מובא במשפטים בודדים ונקודתיים, המלוקטים בחלקם מהתורה שבכתב ומהתורה שבעל פה, ובחלקם מהווים חידושים של רבי נחמן.
רבי נחמן אמר, שספר זה עשה אותו ליהודי! כלומר, שמידות טובות הן כלל עבודת האדם בזה העולם, וספר זה מסייע לכל אחד להגיע למידות ולמעלות הראויות לכל יהודי.

40

שימו לב! במידה ובחרתם להוסיף הטבעה מיוחדת - יש לציין אותה בהערות בעמוד התשלום
משקל & מידות

461 גרם
17 ס"מ גובה
11 ס"מ רוחב

מוצרים שתאהבו